עמוד:5

פתח דבר עולמנו הולך ומשתנה במהירות חסרת תקדים , פעילות האדם במרחב הולכת ומתרחבת - בסלילה , בבנייה , בחציבה , בכריתה , בפריסת תשתיות - ורק מעטים הם המקומות שאינם מושפעים מתהליכי הפיתוח . עם זאת האדם אינו שולט באיתני הטבע - הוא אינו יכול למנוע רעידת אדמה או התפרצות הר געש , הוא אינו שולט בכמות הגשם וגם לא במועדיו - אבל השפעתו עליהם הולכת וגדלה , וחלק מפעולותיו גורמות נזקים קשים לסביבה . התגברות של שיטפונות , בצורות תכופות , הכחדה של מיני צמחים ובעלי חיים , הם רק חלק קטן מן הנזקים שגורמת פעילות האדם על פני כדור הארץ . תהליכי הפיתוח והתכנון החלו עם ראשית התיישבות האדם ביישובי קבע , ונועדו לשפר את רמת החיים ואת איכותם . נראה שהתהליכים מצליחים : רמת החיים של מרבית תושבי העולם עלתה , חייהם ארוכים יותר , בריאותם טובה יותר , רמת השכלתם גבוהה יותר , היישובים מפותחים יותר , והאמצעים הטכנולוגיים למיניהם מאפשרים חיים נוחים יותר . אלא שלצד אלו מתרחבת המודעות להשלכות הנלוות לתהליכי הפיתוח . בעבר נטו בני האדם לחשוב שאת הזיהום הנלווה לתהליכי הפיתוח אפשר להעביר ל"מקום אחר , " ומה שלא נראה לעין איננו קיים . כיום ברור כי דבר אינו נעלם וכי לכל פעולה הנעשית במרחב יש השלכות . הפסולת שהאנושות מייצרת פוגעת בסביבה הטבעית , ופעולות פיתוח רבות גורמות לזיהום האוויר , הקרקע ומקורות המים . ניצול יתר של אוצרות הטבע גורם להידלדלותם , והפקתם ועיבודם גורמים לסביבה נזקים לא הפיכים . עוד בעיה היא , שתהליכי הפיתוח אינם מתחלקים באופן שווה בין כל המדינות והאזורים בעולם , ואוכלוסיות רבות נפגעות מהם . לפיכך האנושות מחויבת לתכנן את פעולות הפיתוח באופן מבוקר , על פי עקרונות הקיימות והצדק הסביבתי . זהו אתגר אדיר , ובני האדם נדרשים לרתום את יכולותיהם כדי להבטיח שמרחבי כדור הארץ יוכלו להמשיך לתמוך ברמת החיים הגבוהה שהושגה , ושתהיה זו מנת חלקם של כל תושבי העולם - ולא של מיעוטם בלבד . הספר שלפניכם דן בתהליכי הפיתוח והתכנון המתקיימים כיום . הוא סוקר תהליכים אלו ברמות שונות - החל ברמת היישוב הבודד וכלה ברמה הבין-לאומית , הוא בוחן את הפערים בתהליכי הפיתוח בין המדינות ובודק את השלכותיהם על הסביבה . אנו תקווה כי הלומדים בספר זה יהיו אזרחים מעורבים בנעשה בסביבתם ושותפים להמשך עיצוב המרחב באופן שהם וצאצאיהם יוכלו להמשיך ליהנות הן מן העושר המצוי בסביבה הטבעית הן מן הפיתוח האמור לשפר את חייהם . הספר מופיע גם באתר כותר - ספרי לימוד . הדינמיות של תהליכי הפיתוח בעולם והרצון לשמור על הספר " חי" ורלוונטי - משתלבים היטב במהדורה המקוונת , המתעדכנת בד בבד עם השינויים המתרחשים בנושאים המטופלים בספר . תוכלו למצוא כאן עדכונים רלוונטיים , קישורים למאמרים ולידיעות אקטואליות , חומרי העשרה שלא נכנסו לספר המודפס ועוד . נוסף על כל אלו תוכלו גם אתם להוסיף לספר תוספות והערות משלכם . קריאה נעימה , צוות הפיתוח

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר