עמוד:1

הפיתוח והתכנון המרחבי ספר לימוד בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה בהיקף 2 יחידות לימוד לבחינת הבגרות מאירה שגב _ איריס שילוני צביה פיין הספר נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה משרד החינוך - המזכירות הפדגוגית האגף לתכנון ולפיתוח תכ"ל והפיקוח על הוראת הגאוגרפיה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר