עמוד:9

2 פירוש רש"י שקראת כולל משל ונמשל . המשל מספר על חולה ושני רופאים , ומביא את דברי הרופאים לחולה . השלם בטבלה : השווה את דברי הרופא הראשון לדברי הרופא השני : מה הוסיף הרופא השני - שלא אמר הרופא הראשון ? סמן בטבלה וכתוב בלשונך : 3 המשל … קרא את הקטע האחרון בפירוש רש"י בעמוד 8 וכתוב : איזה רופא זירז את החולה להתנהג על-פי ההוראות - כדי שלא ימות ? לאיזה משני הרופאים היה חשוב יותר שהחולה יבריא ? נמק את תשובתך : 4 והנמשל … בפעילויות 3-2 הכרת את המשל שבפירוש רש"י . ומהו הנמשל ? החולה הוא אהרן - והרופא הוא ד . ' פלוני שמת - הכוונה לשני בניו של אהרן , נדב ואביהוא , שמתו ביום השמיני . הדברים שאמר הרופא השני לחולה - הם דברי ד' לאהרן בפרק טז פסוק ב : " ואל יבא בכל עת אל הקדש … ולא ימות " … השלם : ד' מזרז את להתנהג בדיוק כפי שהוא ציווה , כדי שאהרן לא כמו כדי לבדוק אם תשובתך נכונה - קרא את הקטע האחרון בפירוש רש"י בעמוד . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר