קראו בכותר - אחרי מות : ספר ויקרא - פרקים טז - יח (חוברת עבודה)