עמוד:3

תוכן העניינים פרק כא : דויד בנוב , עיר הכוהנים 31 ....................................................................................... פרק כב : דויד בורח מפני שאול - "וישמע שאול כי נודע דוד 33 ....................................... " שאול הורג את כוהני נוב 36 ..................................................................................... פרק כג : " וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו 39 .......................................................... " פרק כד : שאול ודויד במערה בעין גדי 42 ............................................................................... פרק כה : דויד , נבל ואביגיל 47 ................................................................................................. פרק כו : דויד ושאול במדבר זיף 52 ......................................................................................... פרק כז : דויד בצקלג 57 ........................................................................................................... פרק כח : הפלשתים נאספים למלחמה בישראל - ושאול חושש וחרד 59 ............................ פרק כט : הפלשתים נאספים למלחמה בישראל - ודויד אתם 64 ......................................... פרק ל : דויד נלחם בעמלקים 66 ........................................................................................... פרק לא : המלחמה בפלשתים - ומותם של שאול ובניו 70 .................................................... מילון ביאורי מילים וביטויים לפרקים טז-כ 74 ................................................................................ ביאורי מילים וביטויים לפרקים כא-כה 79 ............................................................................ ביאורי מילים וביטויים לפרקים כו-לא 83 .............................................................................. מפה : אזור נדודי דויד בבריחתו מפני שאול 87 .......................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר