עמוד:12

Booklet Page 12 : Friends Forever 3 . Are you a good friend ? Do the following questionnaire about friendship . Circle the answer that best describes you . The Friendship Questionnaire 1 . When my friend is angry , I try to talk to her / him . a . always b . usually c . sometimes d . never 2 . When my friend has problems , I listen to her / him . a . always b . usually c . sometimes d . never 3 . When my friend tells me a secret , I don't tell anyone else . a . always b . usually c . sometimes d . never 4 . I ask my friends for help or advice when I need it . a . always b . usually c . sometimes d . never 5 . I remember my friends' birthdays . a . always b . usually c . sometimes d . never 6 . I have fun with my friends . a . always b . usually c . sometimes d . never

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר