עמוד:239

תפילות היום וברכותיו ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו, והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדשה ובטהflרה. בשבת: ורצה והחליצנו ביום השבת הזה, וזכרנו לטובה ביום ראש החדש הזה, בראש חודש: וזכרנו לטובה ביום הזכרון הזה, בראש השנה: ושמחנו ביום בשלוש רגלים: בפסח: חג המצות הזה, חג השבועות הזה, בשבועות: חג הסכות הזה, בסוכות: שמיני עצרת החג הזה, בשמיני עצרת: כי אתה יהוה טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ על מזונות: על יין: על פירות משבעת המינים: ועל המחיה. ועל פרי גפנה. ועל פרותיה. ברוך אתה יהוה, ברוך אתה יהוה, ברוך אתה יהוה, על הארץ על הארץ על הארץ ועל המחיה. ועל פרי גפנה. ועל פרותיה. על יין ומזונות יחד: ועל המחיה ועל פרי גפנה. ברוך אתה יהוה, על הארץ ועל המחיה ועל פרי גפנה. מזבחך, היכלך: הקרבנות ובית המקדש. החליצנו: חזקנו בבריאות טובה [על פי ישעיה נח, יא]. יום הזכרון: יום הדין שבו נזכרת כל האנושות לפני ה'.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר