עמוד:118

תפילות השנה וברכותיה הבדלה למוצאי הפסח מוזגים יין לגביע ומברכים: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אם מוצאי החג הוא גם מוצאי שבת מוסיפים את ברכות הבשמים ומאורי האש: ברכת הבשמים ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. ברכת מאורי האש ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברכת ההבדלה ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחל, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה יהוה, המבדיל בין קדש לחל. ושותים מן היין. חול המועד פסח, שבת חול המועד ושביעי של פסח חמשת הימים שלאחר יום טוב ראשון של פסח נקראים "חול המועד", והריהם ימי חול המתאפיינים בחגיגיות מסוימת, ואין עושים בהם מלאכה שאפשר לדחותה עד לאחר ימי הפסח. היום האחרון של פסח, "שביעי של פסח", נחוג כיום טוב לכל דבר. לפי המסורת היתה ביום זה, כ"א בניסן, קריעת ים סוף. בשבוע של חג הפסח חלים שינויים רבים בתפילה ובקריאות התורה בבית הכנסת. בין השאר הבדלה: ראה עמ' .210

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר