עמוד:117

תפילות השנה וברכותיה ליל הסדר לאחר תפילת ליל החג בבית-הכנסת, מתכנסים כל בני המשפחה, אורחים וקרואים סביב שולחן ערוך, ומספרים ביציאת מצרים, בעקבות וסביב קריאת ההגדה. על השולחן מוצבים קערה [ובה ביצה, מרור, חרוסת, זרוע וכרפס], יין ושלוש מצות. יתר פרטי הסדר ומנהגיו הלוא הם מפורטים בהגדה של פסח, ולא יובאו כאן. ברכת המזון לפסח: ראה עמ' 174. קידושא רבא ליום הפסח מוזגים יין לגביע ואומרים: כשחל פסח בשבת מתחילים כאן: ושמרו בני ישראל את השבת, שמות לא, טז-יז לעשות את השבת לדרתם ברית עולם: ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש: בדרך כלל מתחילים כאן: אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם: ויקרא כג, ד וידבר משה את מועדי יהוה אל בני ישראל: ויקרא כג, מד ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ושותים מן היין. קידושא רבא: ראה עמ' .186

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר