עמוד:64

תפילות השנה וברכותיה תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי אלהי ישראל, שתחונן אותי [ואת אישי] ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקדת ישועה ורחמים, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי יהוה, יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש, ביהוה דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחנתי בזכות שרה ורבקה רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונושעה, אמן. ברכות לשנה החדשה בליל ראשון של ראש השנה, לאחר תפילת ערבית, נוהגים לברך איש את רעהו: לאיש:"לשנה טובה תכתב ותחתם". לאשה:"לשנה טובה תכתבי ותחתמי". לרבים:"לשנה טובה תכתבו ותחתמו". ויש מוסיפים בסוף הברכה: "לאלתר, לחיים טובים ולשלום". 0 שתחונן וכו': שתשפיע עלינו חן וחסד. ארוכים: בריאים. תפקדנו: תזכרנו. 0 לאלתר: [מארמית: על אתר, על המקום], מייד. תפילה לאשה: ראה עמ' .144 ברכות לשנה החדשה: מנהג זה מבוסס על המאמר התלמודי: "שלושה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים. רשעים גמורים - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים - תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה" [תלמוד בבלי, ראש השנה טז

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר