מתוך:  > אביב חדש 4 > גשם

עמוד:150

הנוגעים ליחסים שבין אדם לעצמו'בשנות ה - 90 הפכה יצירתו'של משה גרשוני למאפקת יותר והצבעים מרסנים יותר , אך עדין מככבים בציוריו המגן - דוד , הכוכב או צמד חרים שחרים שהם כמו עינים הנעוצות בענן . בתערוכות שהציג ב - 1999 הופיעו דמיות של עירם גברי . אמנות משגית גרשם מאור הגולה ( רגנמ"א ) מגדולי הפוסקים ופרשני התלמוד . הוא היה מנהיגם של יהודי צפון אירופה ומרכזה , והתפרסם בתפוצות ישראל בתקנות שהתקין , אשר כנו בשם " חרם דרבנו גרשם " . תקנות אלה התקבלו כחק אצל יהודי אירופה . חי בשנים 960 - 1028 . רבנו גרשם נולד במץ שבצרפת , והיה תלמידו של רבי יהודה בן מאיר הכוהן , מגדולי החכמים בדורו . הוא השתקע במינץ ( מגנצה ) שבגרמניה , והקדיש את כל זמנו להוראת התלמוד . תלמידים רבים נהרו אליו מארצות שונות , ואחד מהם - יעקב בן יקר - היה לימים מורו של רש"י . שאלות בעניני דת ודין נשלחו אליו מכל הארצות , ותקנות שתקן התקבלו על ידי כל היהודים באירופה : האסור לשאת יותר מאשה אחת ; האסור לגרש אשה בעל כרחה ; האסור על קריאת מכתביהם של אחרים . הוא הגיה את התלמוד וכתב פרושים לחלקים ממנו . ב " סליחות " שכתב נכרת אימת רדיפות הדת שארעו בימיו , ימי מסעי הצלב . גם במעשיו היה רבנו גרשם נאמן להשקפותיו . בנו היחיד אלץ להמיר את דתו בימי גרוש היהודים ממגנצה בשנת 1012 . אף על פי כן , כשמת הבן בלי שהספיק לשוב אל היהדות , התאבל רבנו גרשם עליו וקים את כל מנהגי האבלות היהודיים . ממנו ראו וכן עשו כל היהודים שהתיסרו באסונות דומים . הוא אף התיחס בסובלנות גדולה כלפי האנוסים , שקבלו את הנצרות כדי להנצל מרדיפות , ואחר כך חזרו אל היהדות . רבנו גרשם אסר להעליבם ולהזכיר להם את מעשיהם . רבנו גרשם מאור הגולה השאיר תשובות ופסקי דין רבים , המפזרים באספים השונים . אנוסים הלכה נוסעי הצלב תלמוד גשם טפות מים הנוצרות בעננים ויורדות על הארץ . ראשית התהוותו של הגשם בהתחממות של משטחי מים , כגון אוקינוסים , ימים וימות , התאדות המים מפניהם והפיכתם לאדים . האויר החם שמכיל אדי מים קל מן האויר הקר ולכן הוא מתרומם . במרומים הוא בא במגע עם שכבות אויר קרות ממנו ומתקרר . מאחר שהאויר הקר יכול להכיל בתוכו פחות אדי מים מן האויר החם , הוא פולט את עדפי האדים בצורת טפות . מקצת אדי המים מתעבים ושבים ונהפכים לטפות מים . לאט לאט גדלות הטפות , מתאגדות יחד לטפות גדולות יותר ויוצרות עננים - ובסופו של דבר יורדות על האדמה ועל האוקינוסים ושאר גופי מים בצורת גשם . לאחר שהגשם פוסק , השמש מחממת שוב את האדמה ואת המים . שוב נוצרים אדים , שוב הם מתערבים עם האויר החם המקיף אותם , וחוזר חלילה . די בכמות קטנה של אדי מים להתגבש סביב גרגר של אבק ולההפך לטפה , ועד מהרה יצטרפו אליהם אדים נוספים . תנאי נוסף להתהוות טפות גשם הוא התקררות שכבת האויר הנושאת אדי מים : אויר קר יכול להכיל פחות אדי מים מאויר חם , ולכן הוא פולט את עדפי האדים בצורת טפות . טללוק , אל הגשם , נחשב מאות בשנים לאחד האלים המרכזיים של השבטים החקלאיים שחיו במרכז מקסיקו , אליו הפנו האנשים את תחינותיהם לגשם שירווה את שדותיהם . " קדיש " , יצירתו של משה גרשוני , מבטאת באמצעות רקפות ומלים את כאב המלחמה ואת המחאה נגדה . הציור מצטיין בגודש של צבע , האופייני לסגנונו של גרשוני .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר