קראו בכותר - אביב חדש : האנציקלופדיה הישראלית לנוער - כרך 4 : ג, גימל - דלטון, ג
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית