מתוך:  > אביב חדש 10 > מוסיקה

עמוד:182

עדיות על המוסיקה בעת העתיקה העדיות המקדמות ביותר המצויות בידינו הן על המוסיקה היונית הקדומה ועל המוסיקה שנוצרה בתקופת המקרא . המוסיקה היונית הקדומה היתה קשורה קשר הדוק לשירה ולדרמה . המשוררים היו לרב זמרים , ושירתם נכתבה מלכתחלה בכונה שתושר או תדקלם . היא היתה חד - קולית ולותה לעתים בכלי נגינה , לרב בחליל או בנבל קדום . היונים המציאו את המודוסים , שהם הגלגול הראשון של הסלמות המוסיקליים הידועים לנו , כלומר סדרת צלילים עוקבים בסדר הגיוני . השפעתם של אלו על התפתחות המוסיקה , ביחוד זו שנוצרה בימי הבינים , היא מכרעת . הפילוסופים היונים עסקו רבות בתורת המוסיקה ויחסו לה תכונות של טהור הנפש ועצוב הנשמה . המוסיקה בימי הבינים והרנסנס שלב חשוב בהתפתחות המוסיקה קשור בחיי הדת בימי הביניים תרמה המוסיקה הדתית הנוצרית לפיתוחה של חמוסיקה בכללה . בתקופה זו השתמשו לראשונה בתווים ושוכללה מורכבות הזמרה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר