עמוד:110

להמציא למבקר את כל הידיעות והמסמכים וכל חמר אחר הדרוש לו כדי לקים את הבקרת בצורה טובה , יסודית ויעילה . אחת לשנה מגיש המבקר לכנסת דין וחשבון על תוצאות בקרתו , ובו סכום של הלקויים שמצא והמלצותיו לתקון הלקויים ולמניעתם . המבקר מגיש גם דוחות מיחדים שהכין . כמו כן חיב המבקר להכין חות דעת בכל עניו שבתחום תפקידיו , אם יתבקש לכך על ידי הכנסת , הועדה לעניני בקרת המדינה של הכנסת או הממשלה . גם מבקר המדינה כפוף לבקרתו השפוטית של בית - המשפט העליון . כך , למשל , בטל בית - המשפט העליון בשנת 1995 קביעות מסימות בדוח מיחד שהגישה מבקרת המדינה מרים בן פורת , בעניו המחלקת שהתגלעה בין השר משה שחל לבין מפכ"ל המשטרה לשעבר יעקב טרנר . השופטת מרים בן פורת כהנה בתפקיד מבקרת המדינה עשר שנים . היא הנהיגה בקרת קפדנית וקשוחה ולא הססה לבטאה במלים חריפות . כך למשל על קליטת עולי ברית - המו ~ צות לשעבר אמרה כי " דואב הלב " , ובדוח מיחד שהוציא משרדה בעקבות מלחמת המפרץ קבעה , שחלק ממסכות הגז שקבלו האזרחים היו טובות לפורים ולא להתקפה כימית . המבקרת התקשתה לקבע בשאלת האחריות לאסון צאלים ב', והעניו העבר למבקר שמנה אחריה . מבקר המדינה מ - 1998 הוא אליעזר גולדברג , שופט בית המשפט העליון לשעבר . בית - משפט כנסת ממילה נציב תלונות הצבור רשות מקומית ואזורית מגבר מתקן המשמש להגברת העצמה של אותות , בדרך כלל אותות חשמליים . מגברים משכללים משמשים במכיירי טלפון , רדיו וטלויזיה , במערכות להשמעת מוסיקה ( " מערכות סטראו " ) , ובמכשירים אלקטרוניים רבים אחרים . המלה " מגבר " מצינת גם רכיבים אלקטרוניים יחידים המסגלים להגביר את עצמתם של אותות במעגל חשמלי , וגם את המתקן השלם , המרכב ממספר רב של רכיבים כאלה , והמשמש להגברת אותות . אולם בדרך כלל , כאשר אומרים " מגבר " מתכונים למערכת המכילה מספר רב של טרנזיסטורים ורכיבים אלקטרוניים אחרים . מערכת זו יכולה להיות נתונה בתבה מיחדת , בעלת חבורים של כניסה ויציאה . כאשר מכניסים אות חשמלי לכניסה של המגבר , היציאה שלו מפיקה אותות בעצמה גדולה בהרבה . מגברים כאלה משמשים למשל במערכות להשמעת מוסיקה . מערכות ורכיבים במכשירים אלקטרוניים רבים נוצרים אותות חשמליים שיש להגביר את עצמתם . לדגמה , מקלט רדיו קולט דרך האנטנה ( משושה ) שלו את הגלים האלקטרומגנטיים הנפלטים מתחנת השדור , לאחר שעברו קילומטרים רבים ועצמתם נחלשה מאוד . באנטנה של המקלט נוצרים זרמים חשמליים בעצמה נמוכה , וכדי שיהיה אפשר להפך אותם לאותות שמע , יש צרך להגבירם . גם מערכת להשמעת מוסיקה מתקליטים או מתקליטורים זקוקה למגבר כדי ליצר אותות חשמליים שעצמתם חזקה דיה כדי להפעיל את הרמקולים . רכיב אלקטרוני המשמש להגברת אותות במעגל חשמלי הוא הטרנזיסטור . אולם לפני שהשמוש בטרנזיסטורים הפך לנפוץ , משנות ה - 60 ואילך , השתמשו לצרך זה בשפופרות מרוקנות מאויר ( שפופרות ריק ) , שהאלקטרונים נעים בהן בין לוחות מתכת . בשפופרת זו האלקטרונים נפלטים מלוח הנקרא " קתודה " ונעים אל לוח אחר , הנקרא " אנודה " . בין הקתודה לאנודה מצוי סריג המרכב מרשת מתכת , שדרכה האלקטרונים עיברים . כאשר משנים במקצת את המתח החשמלי של הסריג , נוצרים שנויים גדולים בכמות האלקטרונים המגיעים לאנודה , כלומר בזרם העובר דרך השפופרת . לפיכך , השפופרת מגבירה את השנויים במתח הסריג והופכת אותם לשנויים גדולים בעצמת הזרם העובר בין האנודה לקתודה . גם בטרנזיסטור , העשוי מחמרים מוליכים למחצה , מתרחשת הגברה כזאת . לטרנזיסטור יש שלושה חבורים חשמליים , וכאשר משנים את המתח המפעל על אחד מהם , מתרחשים שנויים גדולים בזרם החשמלי העובר בין השנים האחרים . אלקטרוסמנטית אלקטרון טלויזיה טרנזיסטור מוליך למחצה רדיו מגד , אהרן סופר ומחזאי ישראלי שהנושאים המרכזיים בספוריו הם החיים בקבוץ , הירידה המוסרית בישראל אחרי מלחמת העצמאות , ציונות והתבוללות והיחסים בין הדורות השונים בארץ . סגנונו עובר מן המציאותי לסמלי ומן הלגלוג והבקרת אל הפיוט . אהרן מגד נולד בפולין ב - 1920 . הוא עלה לארץ עם הוריו בשנת 1926 ולמד בגימנסיה " הרצליה " בתל - אביב . בשנים 1939 - 1950 הוא היה חבר קבוץ שדות - ים שליד קיסריה , שרת בפלמ"ח ועבד כפועל בנמל חיפה . בשנת 950 ר עזב מגד את הקבוץ ועבר לתל - אביב . יחד עם חבריו הוא יסד את הדו - שבועון הספרותי " משא " , שהיה כעבר זמן למוסף הספרותי של העתון היומי " למרחב " ואחר כך של " דבר " . בשנים 1969 - 1971 הוא שמש כנספח לתרבות בשגרירות ישראל בלונדון . אהרן מגד פעיל בחיי הספרות והתרבות בארץ , ואף שמש כנשיא מועדון פא"ן - אגדת הסופרים הבין - לאמית . ישראליות ויהדות ביצירתו הספרותית , וכן במאמרים ובתגובות שפרסם בעתונות הישראלית , מגלה מגד את מערבותו הרבה בעניני חברה ומדינה . יחסם של בני דורו לחלוצים בוני הארץ , יחסם של ה " צברים " ליהודי התפוצות ולעולים חדשים במהלך השנים חשף משרד מבקר המדינה ליקויים רבים במוסדות השלטון . בשנת 1997 , לדוגמה , פרסמה מבקרת המדינה , מרים בן פורת , דו"ח חמור על מצב מחסני החירום של צה"ל . בתמונה - כמה מהדו " חות שפורסמו ,

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר