עמוד:14

הבנה והבעה 14 כיצד הכותבת מבססת * את דבריה ? 3 א . על ידי הצגת מחקרים וציטוט דברי מומחים ב . על ידי הצגת דוגמות ספציפיות של פוגע ונפגע ג . על ידי הצגת הגדרה פסיכולוגית למונח ״סליחה״ ד . על ידי הצגת הסברים על ההשפעות של בקשת סליחה כותבת הטקסט מעלה טענה רווחת * בציבור הקשורה לבקשת סליחה . 4 מהי הטענה הרווחת בטקסט ? א . האמירה ״סליחה אם נפגעת״ פותחת בקשת סליחה מוצלחת . ב . אחרי בקשת הסליחה הכעס והעלבון מציפים את האדם שנפגע . ג . בקשת הסליחה מצופה להיענות בחיוב, והאדם הנפגע מתרצה וסולח . ד . יום הכיפורים הוא הזמן האידיאלי לבקש סליחה מאדם שנפגע . בפסקה 7 כתוב : 5 ״האמון מתבסס על עקרון 'הקופה המלאה' ״ . מה משמעות עקרון 'הקופה המלאה' לפי ההקשר בפסקה ? על פי הטקסט, לעיתים דווקא בקשת הסליחה מותירה טעם מר אצל האדם 6 שנפגע . הסבירו מדוע . * ביסוס טענה : חיזוק והצדקה של הטענה באמצעות נימוקים, דוגמות, נתונים וכד' . * טענה רווחת : טענה נפוצה, שרבים מחזיקים בה הצירוף "עקרון 'הקופה המלאה'" מתבסס על הרעיון שיש קופה המלאה במעשים טובים שיוצרים אמון בין אנשים . הפרה אחת של האמון אינה מרוקנת את הקופה, כי היא מלאה במעשים טובים אחרים שתומכים ביחסי האמון . עם זאת הפרה חוזרת או התנהלות בעייתית ממושכת עלולות לגרום לקופה להתרוקן ממעשים טובים, וכך להפר את האמון . על פי הטקסט, לעיתים קרובות בקשת הסליחה אינה מצליחה להקל על הנפגע ואף עלולה להותיר אצלו טעם מר . הסיבה לכך היא שבקשת הסליחה משחזרת את יחסי הכוחות בזמן הפגיעה ומעוררת מחדש את הפגיעה . כמו כן התנצלות מוקדמת מדי עשויה להדגיש את תחושת העלבון, משום שהנפגע חש שנשללה ממנו הזכות לכעוס ולהיעלב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר