עמוד:127

127 שָ לֵ ם וַ חֲ לָ קָ י ו הַ זְ מַ ן שֶ לָ נ וּ מְ נַ גְ נִ י ם בְּ יַחַ ד יֵש מָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ! אֲ נִ י וַ אֲ חֵ רִ ים מִילִי ם חֲדָשׁ וֹ ת שֶׁלָמַדְנוּ שְמוֹת עֶצֶם أسماء אַפְּלִיקַצְיָה, אַפְּלִיקַצְיוֹת تطبيق، تطبيقات זֶבֶל قمامة חָלִיל, חֲלִילִים ناي، نايات כְּלִי נְגִינָה, כְּלֵי נְגִינָה آلة عزف، آلات عزف מוּזִיקָה موسيقى מִזְבָּלָה, מִזְבָּלוֹת مزبلة، مزابل נַגָן, נַגָנִים عازف، عازفون קוֹנְצֵרְט, קוֹנְצֶרְטִים حفلة موسيقيّة، حفلات موسيقسّة תִזְמוֹרֶת, תִזְמוֹרוֹת فرقة موسيقيّة، فرق موسيقيّة פְּעָלִים أفعال מִצְטָרֵף, לְהִצְטָרֵף ينضمّ מִשְתַמֵש, לְהִשְתַמֵש يستخدم מִתְקַשֵר, לְהִתְקַשֵר يتّصل תְאָרִים صفات מַדְהִים, מַדְהִימָה مذهل، مذهلة כָּל מִינֵי متفرّقات חִינָם مجّانًا 127

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר