עמוד:ז

הניקוד בספר - "מדברים בעברית" לכיתה ה מנוקד במלואו, מלבד דגשים שאינם נשמעים בהגייה המקובלת היום ( דגשים באותיות שאינן ב,כ,פ ) . החלטה זו נשענת על המסמך "ניקוד טקסטים בספרי לימוד לבית הספר היסודי" של משרד החינוך . כדי להקל על לימוד הקריאה וכדי להניח תשתית לקריאה בהמשך בכתיב חסר ניקוד, מופיעות בו גם אימות קריאה . ההחלטה להוסיף אימות קריאה נשענת על כללי הכתיב החדשים של האקדמיה ללשון, הקובעים כי אפשר להשתמש באימות קריאה גם בכתיב מנוקד לצורך לימוד ראשית הקריאה ( כללי הכתיב המלא, האקדמיה ללשון העברית, תשע"ח ) . התרגומים לערבית מופיעים בספר "מדברים בעברית" לכיתה ה בשני הקשרים : א . תרגומים של מילים לצד הטקסטים . ב . תרגומים של מילים בדפי המילון, המופיעים בסוף כל יחידה תחת הכותרת "מילים חדשות שלמדנו" . רשימות מילים אלה ממוינות לפי חלקי הדיבר : שמות עצם, פעלים וכן הלאה . מטרת התרגומים של המילים לצד הטקסט היא לסייע לתלמידים בהבנת הטקסט, ולכן כל המילים בעמודים אלה מתורגמות בהקשר של הטקסט . חשוב לציין ש תרגום המילים אינו מחליף את התהליך של ההקניה והתרגול שלהן לפני קריאת הטקסט ובהמשך הלימוד . כאמור, רשימת המילים החדשות שלמדנו , המופיעות בסוף כל יחידה, מתורגמות לטובת התלמידים וההורים ומאפשרות לחזור אליהן גם בהמשך, בתהליך ההתקדמות של הלימוד בספר . לחזרה זו יש חשיבות רבה, מכיוון שמילים אינן נרכשות לאחר שימוש חד - פעמי בהן, ויש לחזור ולתרגל את משמעותן ואת השימוש בהן שוב ושוב . אוצר המילים בסדרה נבנה בהדרגה ובאמצעות חזרות בהקשרים שונים . רוב ההוראות של הפעילויות השונות בספר כתובות בעברית וחלקן מתורגמות גם לערבית . עם ההתקדמות בפרקים הולך ופוחת התרגום בהוראות ככל האפשר, על פי התקדמות התלמידים בהבנת השפה העברית . התבניות הדקדוקיות והמבנים התחביריים בסדרה "מדברים בעברית" מצומצמים ומוגבלים ליחידות בסיסיות ושכיחות בעלות משמעות תקשורתית במצבים אמיתיים של החיים והלימודים . בספר ה, כמו גם בשאר ספרי הסדרה, המבנים הלשוניים מוקנים בהקשר, במסגרת מפגש עם טקסטים טבעיים במבחר סוגות, ולצידם תיבות המסבירות ומדגימות את התופעה הלשונית הנלמדת . כל נושא לשוני חדש כולל הסבר של התופעה הלשונית, תרגום לערבית ( במידת הצורך ) וכמה דוגמאות להמחשה . במקרים שיש בהם דמיון מובהק לשפה הערבית או שוני מובהק ממנה, נוסף גם הסבר בערבית המשווה בין השפות . לעיתים ראינו צורך להזכיר נושאים לשוניים שטופלו בכיתה ג או בכיתה ד, או מוקדם יותר בספר . במקרים כאלה מופיע מדור הנקרא אתם זוכרים ? , ובו תזכורת באמצעות דוגמאות אחדות . הנושאים הלשוניים נלמדים בסדרה במדורג, כך שמיומנויות ההבנה וההפקה של התלמידים מתרחבות ככל שהם מתקדמים בספרי הסדרה . העיקרון המנחה הוא התקדמות ספירלית, כך שמבנים לשוניים שהתלמידים נחשפו אליהם בכיתות ג ו - ד יחזרו גם בכיתה ה וכן הלאה, לשם ביסוס שליטת התלמידים ויכולת ההבנה וההבעה שלהם . המהדורה הדיגיטלית של הספר "מדברים בעברית" לכיתה ה כוללת קובצי שמע להאזנה ופעילויות ומשחקים דיגיטליים המיועדים לכיתה ולעבודה פרטנית . מטרת הפעילויות והמשחקים המתוקשבים היא תרגול משפטי מפתח ומבני שיח יומיומי שגורים וכן חזרה ותרגול נוסף של אוצר המילים והנושאים הלשוניים הנלמדים בספר הלימוד . לשם השגת מטרות אלה פותחו במיוחד פעילויות ומשחקים אינטראקטיביים, המשלבים גרפיקה, שֵמע וסוגי משחקים המבוססים על עולם התוכן של ילדים צעירים . פעילויות ומשחקים אלה יכולים לשמש לתרגול חוזר ונשנה בצורה מהנה וחדשנית בכיתה או באופן פרטני, על פי הצרכים השונים של התלמידים בכיתה . הצעות נוספות להפעלה בכיתה משולבות במדריך למורה במטרה לזמן התנסות ותרגול בעברית בדרך חווייתית ומשחקית . פעמים רבות הצעות אלה מופיעות תחת הכותרת : זמן משחק, דיבור ועוד . ההצעות כוללות גם פעילויות ומשחקים עם חומרי עזר כגון : תרגול וחזרה על פעלים שנלמדו בשנים קודמות באמצעות המשחק "נגד הזמן" שבו מעבירים כדור בין התלמידים והם צריכים לומר פועל בזמן עבר ( לעמוד 12 בספר ) , תרגול המילים אמיתי ודמיוני באמצעות פתקים ומשחק במליאה ( לעמוד 37 בספר ) , תרגול אוצר מילים חדש ובניית משפטים בעזרת כרטיסיות מילים ( לעמוד 116 בספר ) , תרגול התאמה של פעלים בעבר לפי שמות הגוף בעזרת פתקים דביקים ( לעמוד 15 בספר ) , ועוד . לצדן מופיעות גם הצעות לפעילויות של יצירה ושילוב אמנויות, כגון : הרכבת משפטים עם פעלים בזמן עבר באמצעות משחק תפקידים והמחזה של המשפטים בפנטומימה במשחק "שלום אדוני המלך" ( לעמוד 11 בספר ) , הכנה והמחזה של כתבה לטלוויזיה על מצב המים בעולם עם תפקידים שונים ( לעמוד 94 בספר ) , ועוד . ז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר