עמוד:97

פעילויות 16 – 14 עוסקות באופנים שונים של סידור המצולעים סביב הקודקודים בריצוף . הכוונה היא לעסוק בנושא בצורה ויזואלית ואינטואיטיבית בלבד , ללא שימוש במושגים פורמליים . בפעילות 14 מופיעים שני ריצופים הבנויים מאותם מצולעים משוכללים ( משולש , משושה וריבוע ) , אך הסידור של המצולעים סביב הקודקודים בכל אחד מהריצופים שונה : בריצוף 2 סידור המצולעים סביב כל קודקוד זהה , ואילו בריצוף 1 אפשר לראות סידורים שונים סביב הקודקודים . לדוגמה , הסידור סביב הקודקוד המסומן בירוק באיור שמימין שונה מהסידור סביב הקודקוד המסומן בכתום . אחד ההבדלים בין שני הקודקודים האלה הוא שסביב הקודקוד הכתום מופיע משושה , ואילו סביב הקודקוד הירוק לא מופיע שום משושה . ריצוף 1 ריצוף 2 הינה התשובות לפעילות : 15 . 15 התבוננו בריצופים 1 ו 2 בפעילות 14 ובדקו עבור כל סעיף אם חלק הריצוף בו מופיע בריצוף , 1 בריצוף , 2 בשניהם או שאינו מופיע כלל . פעילות 16 דומה לפעילות , 14 אך מתארים בה במפורש את סידורי המצולעים השונים סביב הקודקודים . חשוב לשים לב להערה למורה שבתחתית הדף : בתיאור של סידורי המצולעים סביב הקודקודים יש מעגליות . לדוגמה , בסעיף ב אפשר לתאר את הסידור גם כך : משולש , משושה , משולש , משושה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר