קראו בכותר - גאומטרייה לבית הספר היסודי : לכיתה ה  - מדריך למורה