עמוד:87

בפעילות 2 יש להיזכר בתכונות המרובעים . בסעיף א – מרובע שכל הצלעות שלו שוות באורכן אבל לא כל הזוויות שלו שוות בגודלן הוא מעוין , בסעיף ב – מרובע שכל הזוויות שלו שוות בגודלן אבל לא כל הצלעות שלו שוות באורכן הוא מלבן . שני מרובעים אלה אינם משוכללים . בסעיף ג – מרובע שכל הזוויות שלו שוות בגודלן וכל הצלעות שלו שוות באורכן הוא ריבוע והוא מרובע משוכלל . פעילות 4 דיון מה הקשר בין מספר הצלעות , מספר קווי הסימטרייה ודרגת הסיבוב במצולעים משוכללים ? בדיון שבסוף הפעילות , המבוסס על הטבלה שמילאו התלמידים , הם מגיעים למסקנה שבמצולעים משוכללים – מספר הצלעות , מספר קווי הסימטרייה ודרגת הסיבוב שווים ( 3 במשולש משוכלל , 4 במרובע משוכלל , 6 במשושה משוכלל ו - 8 במתומן משוכלל ) . אפשר לבדוק זאת במצולעים משוכללים נוספים . בפעילות 5 יש לשים לב שהתלמידים לא מסרטטים מצולעים חופפים . להלן הפתרונות האפשריים לפעילות זו ( נוסף על הטרפז המופיע בדוגמה שבספר לתלמיד ) . המצולעים המשוכללים מופיעים בתוך מסגרת אדומה . בסעיף ד המצולע בעל 12 הצלעות אינו משוכלל כי צלעותיו שוות אך זוויותיו אינן שוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר