עמוד:79

לפני שהתלמידים לומדים את נושא הריצופים הם לומדים שני מושגים הכרחיים להבנת הנושא : א . חפיפה ( צורות חופפות או מצולעים חופפים ) המושג " חפיפה " הוא אחד המושגים הבסיסיים בגאומטרייה , ומשתמשים בו גם כשעוסקים בנושאים רבים אחרים . המושג " חפיפה " נותן משמעות לשאלה מתי שתי צורות נחשבות אותה הצורה ( צורות חופפות ) ומתי הן נחשבות צורות שונות . אם שתי הצורות מכסות זו את זו בדיוק – הן נחשבות חופפות , ואם לא – הן נחשבות שונות ( לא חופפות ) . ב . מצולעים משוכללים מצולע משוכלל הוא מצולע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו . דוגמאות למצולעים כאלה : משולש שווה צלעות – גודל כל זווית בו הוא . 60 ° ריבוע – גודל כל זווית בו הוא . 90 ° מחומש משוכלל – גודל כל זווית בו הוא . 108 ° משושה משוכלל – גודל כל זווית בו הוא . 120 ° מתומן משוכלל – גודל כל זווית בו הוא . 135 ° אם נמשיך , נגלה שככל שמספר הצלעות במצולע משוכלל גדול יותר , כך כל אחת מהזוויות בו גדולה יותר . תוך כדי התנסות התלמידים גם לומדים שסביב כל נקודה בכל ריצוף סכום הזוויות הוא . 360 ° לאחר שלמדו התלמידים את המושגים שלעיל , הם מתחילים ללמוד את נושא הריצופים בשלבים : א . ריצוף במצולעים חופפים משוכללים – מצולע מסוג אחד ב . ריצוף במצולעים חופפים משוכללים – מצולעים מסוגים שונים ג . ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים ד . ריצוף במצולעים לא משוכללים חופפים פירוט לגבי כל אחד מסוגי ריצוף אלה – בהמשך המדריך . הפרק עוסק גם ביצירת ציורים מריצופים , ובעיקר בבניית ריצוף ממצולע ושינוי צלעות המצולע באופן קבוע : כל תוספת בצלע מסוימת גוררת גריעה בצלע אחרת . לדוגמה : שימו לב : לפי תוכנית הלימודים יש לעסוק בעיקר בריצוף במצולעים משוכללים חופפים מסוג אחד . התוכנית ממליצה להרחיב את הלימוד לריצוף בעזרת שני סוגים של מצולעים משוכללים חופפים וריצוף במצולעים לא משוכללים חופפים , לפי יכולת התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר