עמוד:73

ג . גובה של מקבילית וגובה של טרפז ( עמודים 94 - 89 ) יחידה זו עוסקת בזיהוי ובסרטוט של גבהים במקבילית ובטרפז . היחידה פותחת בהגדרה של גובה של מקבילית : גובה של מקבילית הוא קטע המחבר בין קודקוד המקבילית לצלע שמולו ) או להמשכה ( ומאונך לה . לכל צלע במקבילית אפשר לסרטט שני גבהים – אחד בתוך המקבילית ואחד מחוץ למקבילית . כדי לסרטט גובה מחוץ למקבילית יש להאריך את הצלע מול הקודקוד המתאים ולסרטט אנך ( בדומה לסרטוט גובה במשולש קהה זווית ) . בפעילות 2 התלמידים מתבקשים לסרטט שני גבהים היוצאים משני קודקודים שמול הצלע המסומנת ומגיעים לצלע זו או להמשכה . לאחר הסרטוט התלמידים מודדים את שני הגבהים שסרטטו בכל מקבילית ומגלים שהם שווים באורכם . גובה של מקבילית הוא קטע המחבר בין קודקוד המקבילית לצלע שמולו ) או להמשכה ( ומאונך לה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר