עמוד:70

לאחר פעילות הפתיחה מופיעה ההגדרה של גובה של משולש : גובה של משולש הוא קטע המחבר בין קודקוד לצלע שמולו ) או להמשכה ( ומאונך לה . בפעילויות 3 – 1 התלמידים מתרגלים הגדרה זו ומסרטטים גבהים לפי תנאים שונים . כדי לסרטט גבהים ולבדוק אם הקטע המסורטט הוא גובה אפשר להשתמש באחד מהכלים האלה : סרגל משולש : סרגלי מקבילים ( מתוך פרק המרובעים ) : כל סרגל אחר . שימו לב : יש תלמידים שעשויים לחשוב שגובה מסרטטים רק כשצלע המשולש מסורטטת במקביל לבסיס הספר , ולכן חשוב לתרגל את סרטוט הגובה במשולשים במנחים שונים . אפשר גם לבקש מהתלמידים לסרטט משולשים במחברת , לבחור במשולשים אלה קודקוד וצלע מולו ולסרטט גובה . בפעילות 4 ( עם המורה ) ובפעילות 5 התלמידים נחשפים לשני סוגים של גבהים מיוחדים : גובה המתלכד עם צלעות המשולש . גובה הנמצא מחוץ למשולש . בפעילות 6 ( עם המורה ) התלמידים בודקים אם יש קשר בין סוג המשולש למיקום של גובהו ומגיעים למסקנות האלה : במשולשים חדי זוויות – כל הגבהים נמצאים בתוך המשולש . במשולשים קהי זווית – גובה אחד נמצא בתוך המשולש ושני גבהים נמצאים מחוץ למשולש . במשולשים ישרי זווית – גובה אחד נמצא בתוך המשולש ושני גבהים מתלכדים עם צלעות המשולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר