עמוד:68

א . ישרים מאונכים ( עמודים 78 - 76 ) מכיוון שהגדרת מושג הגובה קשורה למושג ישרים מאונכים , בעמודים אלה חוזרים על המושג " ישרים מאונכים " שלמדו התלמידים בשנים קודמות . בפעילויות הפתיחה התלמידים מתבקשים לזהות קטעים מאונכים ולסרטט קטעים כאלה . בעמודים 78 – 77 התלמידים לומדים לסרטט אנך מנקודה לקטע נתון כשהנקודה מחוץ לקטע . בשונה משנים קודמות , בפעילות זו התלמידים נדרשים בחלק מהמקרים להאריך את הקטע כדי לסרטט אנך . פעילות זו מהווה הכנה לסרטוט גובה מחוץ למשולש . חשוב שהתלמידים יתרגלו סרטוט אנכים לקטעים באורכים שונים ובמנחים שונים . מיומנות זו תעזור להם בהמשך כשיתבקשו לסרטט גבהים במשולשים שונים . שם בעל החיים המתקבל בפעילות 2 בעמוד 78 הוא חילזון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר