עמוד:61

רקע מתמטי הרקע המתמטי שיפורט להלן מיועד למורים בלבד , ומטרתו לספק מבט מתמטי כולל על הגדרות ותכונות של מושגים הקשורים לנושאים הנלמדים בפרק . ישרים מאונכים בין שני ישרים נחתכים נוצרות ארבע זוויות . אם אחת הזוויות היא זווית ישרה , שאר הזוויות ישרות גם הן ( עובדה זו נובעת מהתכונות של זוויות סמוכות וזוויות נגדיות ) . הגדרות ישרים מאונכים זה לזה שני ישרים נחתכים נקראים מאונכים זה לזה אם הם יוצרים ביניהם זווית ישרה . הערות : הישרים יכולים להיות בכל כיוון , ובלבד שהזווית ביניהם תהיה ישרה . לסימון ישרים מאונכים משתמשים בסמל זה : . לפיכך a b פירושו : הישרים a ו - b מאונכים זה לזה . קטעים מאונכים זה לזה שני קטעים נקראים מאונכים זה לזה אם הישרים המכילים אותם הם ישרים מאונכים זה לזה . הערה : הקטעים המאונכים זה לזה אינם חייבים להיחתך . די שהמשכיהם ייחתכו וייצרו זווית ישרה ( כלומר די שהישרים המכילים את הקטעים יהיו מאונכים זה לזה ) . המושג מאונך ל - הוא יחסי ( יחסית לישר מסוים או לקטע מסוים ) ואיננו מצביע על כיוון מוחלט במישור . הישרים המאונכים יכולים להיות בכל כיוון , ובלבד שייצרו ביניהם זווית ישרה . זאת בהבדל משפת היום - יום שבה במילה מאונך מתכוונים לעיתים קרובות לכיוון מסוים ( למשל בתשבצים ) . דוגמאות לקטעים המאונכים זה לזה ( בכל אחד מהסרטוטים שני הקטעים מאונכים זה לזה ) :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר