עמוד:57

הינה פתרונות לפעילות : 2 . 2 קחו ארבעה משולשים כאלה מחוברת האביזרים ) עמוד 3 ( ובנו מכל הארבעה את המצולע המבוקש בכל סעיף . סרטטו ציור סכמטי שלו . ב שני הצדדים של כל משולש צבועים בצבעים שונים , ומותר להשתמש באיזה צד שרוצים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר