עמוד:54

ז . אלכסונים של מרובעים ( עמודים 65 - 59 ) בפרק לתלמיד עוסקים בחקר של שלוש תכונות אפשריות של אלכסונים : האלכסונים שווים זה לזה האלכסונים חוצים זה את זה האלכסונים מאונכים זה לזה מסכמים בטבלה ( המופיעה בעמוד 65 בספר לתלמיד ) אילו תכונות של אלכסונים מתקיימות במרובעים שנלמדו עד כה . יש לשים לב שבמקבילית האלכסונים יכולים להיות שווים זה לזה אך לא בהכרח , ולכן לא סומן בתא זה בטבלה . מה למדנו על אלכסונים במרובעים ? בכל מקבילית בכל מעוין בכל מלבן בכל ריבוע האלכסונים שווים זה לזה האלכסונים מאונכים זה לזה האלכסונים חוצים זה את זה הדלתון אינו מופיע בטבלה , אולם בפרק יש התנסויות בחקר התכונות של אלכסוני הדלתון , ולאחריהן יש דיון בתכונות של אלכסוני הדלתון . בכל דלתון יש לפחות אלכסון אחד החוצה את האחר . כמו כן אלכסוני הדלתון מאונכים זה לזה . בחוברת האביזרים מצורף הכלי " רצועות האלכסונים " . זהו כלי חשוב להמחשת תכונות האלכסונים וחקירתן . יתרון חשוב שלו הוא האפשרות לבנות בעזרתו מצולעים לפי התכונות של האלכסונים . עם המורה כך מסרטטים מרובע בעזרת רצועות האלכסונים המצורפים לחוברת האביזרים : יוצרים זווית בין הרצועות , בוחרים ארבע נקודות ) קודקודים ( ומסמנים אותן : מחברים את הנקודות בעזרת סרגל ומקבלים מרובע :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר