עמוד:49

פעילות 5 עוסקת בדלתון קעור . הדלתון בסעיף ב הוא דלתון קעור . הינה אפשרויות להשלמת דלתונים קעורים : « השלימו את הסרטוטים כך שיתקבלו שלושה דלתונים קעורים שונים : בפעילות 6 התלמידים עוסקים באלכסון של הדלתון המחלק את הדלתון לשני משולשים שווי שוקיים . אפשר לבקש כבר בשלב זה , כהטרמה לנושא , לגזור דלתונים לאורך האלכסון שאיננו קו הסימטרייה ולשאול אילו משולשים מתקבלים . פעילות 7 חידה . 7 איזה מרובע יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? תשובה אפשרית : מרובע ה יוצא דופן כי הוא היחיד שאינו דלתון . נימוק נוסף : כי רק למרובע ה אין סימטרייה שיקופית ולכל האחרים יש סימטרייה שיקופית . תשובה אפשרית נוספת : מרובע ג יוצא דופן כי הוא היחיד שיש לו זווית נישאה ( גדולה מ - ° 180 וקטנה מ - ° . ( 360 נימוק נוסף : מרובע ג יוצא דופן כי הוא היחיד שיש לו אלכסון העובר מחוץ לו . ייתכן שבכיתתכם יעלו עוד תשובות ונימוקים אפשריים . פעילות 8 עוסקת בקשר בין דלתונים למקביליות . יש דלתונים מיוחדים שהם גם מקביליות : אלה הם המעוינים והריבועים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר