עמוד:37

בפעילות 2 מתמקדים בסרטוט מרובעים בלבד בעזרת הסרגלים . . 2 מעיין מסרטטת מרובעים שונים בעזרת סרגלי המקבילים כך : 1 היא מסרטטת זוג קטעים מקבילים בעזרת אחד הסרגלים : 2 היא מסרטטת זוג קטעים מקבילים נוסף בעזרת הסרגל האחר : 3 זה המרובע שהתקבל : הינה סוגי המרובעים שאפשר לסרטט בעזרת סרגלי המקבילים : מקביליות – כל מרובע הנבנה בעזרת שני סרגלים גם מאותו צבע וגם משני צבעים שונים . מעוינים – כל מרובע הנבנה משני סרגלים מאותו צבע . מלבנים – כל מרובע הנבנה משני סרגלים המאונכים זה לזה גם מאותו צבע וגם משני צבעים שונים . ריבועים – כל מרובע הנבנה משני סרגלים המאונכים זה לזה מאותו צבע . במהלך היחידה משתמשים באוסף המרובעים המופיע בעמוד . 31 אלה סוגי המרובעים שבאוסף : מקביליות : 12 , 11 , 8 , 5 , 3 , 2 , 1 מלבנים : 12 , 11 , 8 מעוינים : 8 , 5 , 3 ריבועים : 8 דלתונים : 9 , 8 , 6 , 5 , 3 טרפזים : 13 , 10 , 7 מרובעים שאינם שייכים לשום סוג : . 4 התלמידים עסקו בשנים קודמות בסוגי המרובעים השונים . כאמור , בכיתה ה הדגש הוא ביחסי ההכלה בין הסוגים השונים . הקושי להבין את יחסי ההכלה הוא גם לוגי וגם נובע מההכרח לפעול רק לפי הגדרות ולא לפי ייצוגים קבועים רגילים בשימוש בחיי היום - יום . למשל , הייצוג השכיח היום - יומי של מלבן הוא מרובע שזוויותיו ישרות ולו אורך ורוחב השונים זה מזה באורכם , והייצוג האופייני של מקבילית הוא של מרובע שאין בו זוויות ישרות ושני זוגות הצלעות המקבילות שבו שונים באורכם ; לכן קשה להבין שמלבן יכול להיות גם ריבוע ומקבילית יכולה להיות גם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר