עמוד:33

גם בפעילות 5 אין צורך להשתמש בכלים למדידת אורך ומקבילות . גם כאן מניחים הבנה אינטואיטיבית של הקשר בין פיזור הנקודות ברשת לאורכי הקטעים והעובדה שהם מקבילים או לא מקבילים . הינה התשובות לפעילות זו : . 5 כל אחד מהילדים סרטט מרובע על רשת נקודות . כתבו ליד כל מרובע את שם הילד שסרטט אותו . במרובע שלי יש זוג זוויות ישרות ואין בו צלעות שוות באורכן . במרובע שלי יש זוג צלעות סמוכות שוות באורכן ושתי זוויות ישרות . במרובע שלי יש רק זוג אחד של צלעות מקבילות וזוג אחר של צלעות נגדיות שוות באורכן . במרובע שלי יש שני זוגות של צלעות מקבילות . במרובע שלי יש זוג צלעות סמוכות שוות באורכן וזווית ישרה אחת . כפעילות מקדימה מומלץ לסרטט על רשת הנקודות ריבוע המחבר ארבע נקודות סמוכות ולהיווכח שהאלכסון של הריבוע הזה ארוך מצלעו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר