עמוד:18

במלבן מתקבלים שני משולשים חופפים שהם ישרי זווית . ( במלבן שאינו מיוחד המשולשים הם ישרי זווית אך לא שווי שוקיים . ) במעוין מתקבלים שני משולשים חופפים שהם שווי שוקיים ( ומוצמדים בבסיסם ) . המשולשים המתקבלים ממעוין יכולים להיות גם שווי צלעות . הערה : גם אלכסון משני המוכל בתוך דלתון שאינו מיוחד מחלק את הדלתון לשני משולשים שווי שוקיים , אך המשולשים האלה אינם חופפים . בריבוע מתקבלים שני משולשים חופפים שווי שוקיים וישרי זווית . במקום לחקור מהם המשולשים הנוצרים מסרטוט של אלכסון פנימי של מרובע , אפשר לחקור בכיוון הפוך : אילו מרובעים אפשר לקבל מהצמדת שני משולשים חופפים זה לזה ? זהו הכיוון שפועלים בו בפרק לתלמיד . חשוב לציין שכאשר מצמידים שני משולשים חופפים כדי ליצור מרובע , סוג המרובע תלוי גם בסוג המשולשים וגם באופן ההצמדה . באופן כללי אפשר להצמיד את שני המשולשים החופפים זה לזה בשש דרכים : אפשר להצמיד בכל פעם לאורך צלע אחרת , וכל צלע אפשר להצמיד בשני אופנים : כשהמשולש האחד מסובב יחסית לאחר ( ללא היפוך ) או מהופך יחסית לאחר . חשוב לציין שלא תמיד מתקבלים מרובעים ( ראו דוגמה . ( 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר