עמוד:16

האם האלכסונים מאונכים זה לזה ? בדלתון , ולכן גם במעוין ובריבוע , האלכסונים מאונכים זה לזה . במקבילית ובמלבן שאינם מיוחדים ( כלומר אינם דלתון , מעוין או ריבוע ) האלכסונים אינם מאונכים זה לזה . בטרפז ייתכן שהאלכסונים יהיו מאונכים זה לזה וייתכן שלא . האם האלכסונים חוצים זה את זה ? בדלתון אלכסון אחד ( הראשי ) חוצה את האחר ( המשני ) , כלומר האלכסון הראשי עובר בנקודות האמצע של המשני . במקבילית , ולכן גם במעוין , במלבן ובריבוע , האלכסונים חוצים זה את זה ( כלומר נקודת המפגש של האלכסונים נמצאת באמצע של כל אחד מהם ) . בטרפז האלכסונים אינם חוצים זה את זה . האלכסון הראשי חוצה את המשני , אבל המשני אינו חוצה את הראשי ( אינו עובר בנקודת האמצע שלו ) . האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים מאונכים זה לזה . האלכסונים אינם מאונכים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר