עמוד:15

לכל מרובע יש שני אלכסונים . למיקומו של אלכסון של מרובע יש שתי אפשרויות : אלכסון של מרובע יכול להיות מוכל כולו במרובע . אלכסון של מרובע יכול להיות כולו מחוץ למרובע . שימו לב : בין המרובעים המיוחדים – טרפז , מקבילית , מעוין , מלבן , דלתון וריבוע – רק בדלתון ייתכן מצב שבו אלכסון אחד נמצא מחוץ למרובע . בכל השאר האלכסונים מוכלים שניהם במרובע . במרובעים שאינם מיוחדים ייתכנו כמובן שתי האפשרויות . בפרק לתלמיד עוסקים בבדיקה של תכונות אפשריות של אלכסונים : האם האלכסונים שווים זה לזה ? האם האלכסונים מאונכים זה לזה ? האם האלכסונים חוצים זה את זה ? להלן פירוט התכונות לפי סוגים : האם האלכסונים שווים זה לזה ? במלבן , ולכן כמובן גם בריבוע , האלכסונים שווים זה לזה . במקבילית , במעוין ובדלתון שאינם מיוחדים ( כלומר אינם מלבן או ריבוע ) האלכסונים אינם שווים זה לזה . בטרפז האלכסונים שווים זה לזה רק כשהוא שווה שוקיים . האלכסונים אינם שווים זה לזה . האלכסונים שווים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר