עמוד:178

. 12 לפניכם שלוש מקביליות : ֻ האם ההיקפים שלהן שווים זה לזה ? אם לא , לאיזו מקבילית ההיקף הקטן ביותר ? ֻ האם השטחים שלהן שווים ? אם לא , לאיזו מקבילית השטח הקטן ביותר ? חישובים : . 13 סרטטו על רשת הנקודות מלבן שאינו ריבוע , ריבוע ומקבילית שאינה מלבן שיש להם אותו שטח : 1 ס״מ מה השטח ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר