עמוד:150

מילימטרים הידעתם באוסטרליה התגלה בעל החוליות הקטן ביותר בעולם . הוא נקרא " הדג הילדותי " . אורכו 7 עד 8 מילימטר , משקלו כמיליגרם אחד ותוחלת חייו היא חודשיים . . 22 לפניכם רשת משבצות . הינה ״הדג הילדותי״ בהגדלה : סרטטו על רשת המשבצות קטעים ומרובעים לפי המבוקש בכל סעיף . א . קטע באורך של הדג הילדותי ב . קטע שאורכו 20 מילימטרים > מה אורכו בסנטימטרים ? ס " מ . ג . מלבן שמידותיו הן 10 מ " מ ו 20 מ "מ > מהמידותיובסנטימטרים ? ס " מ , ס " מ . > מההיקפובמילימטרים ? מ " מ . > מה היקפו בסנטימטרים ? ס " מ . > מה שטחו במילימטרים רבועים ? ממ " ר . > מה שטחו בסנטימטרים רבועים ? סמ " ר . ד . ריבוע שהיקפו 8 ס "מ > מה שטחו במילימטרים רבועים ? ממ " ר . > מה שטחו בסנטימטרים רבועים ? סמ " ר . הידעתם בסנטימטר אחד יש 10 מילימטרים . " מילי " היא מילה שפירושה ״אלפית״ ( . ) 1 , 1 מילימטר אחד הוא אלפית של מטר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר