עמוד:99

שתי צורות הן חופפותאם אפשר להניח צורה אחת על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק . . 2 שערו : באילו סעיפים שתי הצורות חופפות ? בדקו את השערותיכם : בשקף " צורות " 1 מופיעה צורה אחת מכל זוג . בדקו בעזרת השקף אם הצורה הזאת חופפת לצורה האחרת . אפשר להפוך את השקף ולסובב אותו . הקיפו את הסעיפים שבהם שתי הצורות חופפות . חידה . 3 חלקו את הריבוע לארבעה מצולעים חופפים על ידי סרטוט שני קטעים . נסו למצוא פתרונות שונים . אפשר להיעזר ברשת הנקודות המחיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר