עמוד:89

ג גובה של מקבילית וגובה של טרפז עם המורה גובה של מקבילית הוא קטע המחבר בין קודקוד המקבילית לצלע שמולו ( או להמשכה ) ומאונך לה . . 1 בכל סעיף סרטטו גובה מהקודקוד המודגש לצלע המסומנת בכחול . לפי הצורך , המשיכו את הצלע בסרגל . בדיקה האם בשני סעיפים סרטטתם גובה שכולו בתוך המקבילית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר