עמוד:40

ג . לפניכם עוד מרובע : > האם הוא יוכל להיכנס למסיבת המקביליות ? > האם הוא יוכל להיכנס למסיבת המעוינים ? ד . > לאילו מהמסיבות שלמטה כל אחד מהמרובעים האלה יכול להיכנס ? כתבו את כל המסיבות המתאימות לכל מרובע . מסיבת המלבנים מסיבת המקביליות מסיבת הריבועים מסיבת המעוינים > איזה מרובע יוכל להיכנס לכל המסיבות ? > איזה מרובע לא יוכל להיכנס לשום מסיבה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר