עמוד:24

ב מרובעים . 1 » בכל סעיף מסורטט מרובע ששתיים מהצלעות שלו כתומות . סמנו את הקודקודים שבקצות הצלעות האלה . דוגמה באילו מרובעים לצלעות הכתומות יש קודקוד משותף ? שתי צלעות במצולע שיש להן קודקוד משותף נקראות צלעות סמוכות . » באילו מרובעים לצלעות הכתומות אין קודקוד משותף ? שתי צלעות במצולע שאין להן קודקוד משותף נקראות צלעות נגדיות . . 2 סמנו בכל מרובע את הצלע הנגדית לצלע הכחולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר