עמוד:87

6 חשבו את שטחה של המקבילית ( מדדו בסרגל את האורכים הדרושים ) . שטח המקבילית : מספר יחידת המידה 7 סרטטו מקבילית ששטחה שווה לשטח המלבן הנתון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר