קראו בכותר - גאומטרייה לבית הספר היסודי : לכיתה ה - מדריך למורה