עמוד:75

5 חפשו צלעות מקבילות בכל אחד מהמצולעים המצוירים : אם יש צלעות מקבילות - צבעו אותן באותו הצבע . אם יש יותר מזוג אחד - צבעו כל זוג בצבע אחר . אם אין צלעות מקבילות - כתבו אין . 6 השלימו כל סרטוט כך שיתקבל המשולש הנדרש : א | משולש שווה – שוקיים ב | משולש ישר – זווית ג | משולש קהה –זווית 7 תנו לכל משולש שני שמות : שם לפי צלעות ( שווה – שוקיים , שווה – צלעות או שונה – צלעות ) ושם לפי זווית ( ישר – זווית , קהה – זווית או חד – זוויות ) . לפי צלעות : לפי זוויות : לפי צלעות : לפי זוויות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר