עמוד:66

מדידת שטחים ביחידות מידה מוסכמות שלב זה הוא המשך טבעי של השלב הקודם . התלמידים מגיעים לידי מסקנה שיש צורך ביחידות שטח המוסכמות על כל המשתמשים . היחידות המוסכמות בכל העולם למדידת שטחים הם ריבועים שאורך צלעם 1 ס " מ או 1 דצ " מ או 1 מ ' או 1 ק " מ וכן הלאה . יחידות שטח אלה נקראות יחידות Y בועות , כלומר : יחידת השטח שהיא ריבוע שאורך צלעו 1 ס " מ נקראת סנטימטר רבוע ( סמ " ר ) , יחידת השטח שהיא ריבוע שאורך צלעו 1 דצ " מ נקראת דצימטר רבוע ( דצמ " ר ) , יחידת השטח שהיא ריבוע שאורך צלעו 1 מ ' נקראת מטר רבוע ( מ " ר ) וכן הלאה . כמו שיש קשר קבוע בין היחידות המוסכמות למדידת אורך ( למשל , 100 ס " מ 1 = מ ' ) , כך גם יש קשר קבוע בין היחידות המוסכמות למדידת שטח . נדגים כאן קשר בין סמ " ר לבין דצמ " ר . כאמור לעיל , דצמ " ר הוא ריבוע שאורך צלעו 1 דצ " מ . נצייר ריבוע כזה ונחלק כל צלע שלו ל 10 - חלקים שווים ( כלומר - לסנטימטרים ) : לאחר מכן נחלק את כל הריבוע של דצמ " ר לריבועים שאורך צלעם 1 ס " מ . ברור כי לתוך הריבוע הגדול ייכנסו 100 ריבועים קטנים כאלה . מכאן נוכל להסיק כי 100 סמ " ר 1 = דצמ " ר , וזה היחס בין דצמ " ר ובין סמ " ר . באותו האופן אפשר למצוא גם את היחס בין סמ " ר ובין מ " ר , בין מ "ר ובין קמ " ר וכדומה . נזכיר כאן את היחסים בין היחידות למדידת שטחים : 100 סמ " ר 1 = דצמ "ר 10 , 000 סמ " ר 100 = דצמ " ר 1 = מ "ר 1 , 000 , 000 מ " ר 1 = קמ "ר במדידת שטחים ביחידות מידה מוסכמות יש להקפיד על עקרונות המדידה שצוינו קודם . כאשר משתמשים בנוסחאות לחישובי השטחים , משתמשים באותן יחידות השטח המוסכמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר