עמוד:64

הוראת הנושא " מדידת שטח " בכיתה ה' במדידת שטח כמו במדידות אחרות מבחינים באותם שלבים : . 1 השוואה ישירה של שטחים . 2 השוואת שטחים בעזרת מתווך . 3 מדידת שטחים ביחידות מידה שרירותיות . 4 מדידת שטחים ביחידות מידה מוסכמות ומקובלות ( סמ " ר , מ " ר וכדומה ) . 5 מציאת שטח בדרך עקיפה . במדידת שטח עוסקים גם בשלב נוסף : פירוק הצורות לחלקים והשוואת שטחי החלקים . בשלב זה עוסקים לפני מדידת שטחים ביחידות מידה שרירותיות ( שלב . ( 3 הנושא מדידת שטח נלמד בשני מחזורים . המחזור הראשון ( כיתה ב ' ) עוסק במדידת שטח ברמה אינטואיטיבית ויש בו פעילויות שמטרתן לעזור בבניית המושגים דרך השלבים האלה : השוואה ישירה - השוואה על ידי פירוק הצורות לחלקים והשוואת שטחי החלקים ; מדידת שטח ביחידות מידה שרירותיות . המחזור השני ( כיתות ד ' ו – ה ' ) עוסק במדידת שטח ברמה פורמלית יותר : יחידות מידה מקובלות ומוסכמות , הקשרים ביניהן והנוסחאות לחישובי שטחים . שימו לב : איננו מגדירים את המושג שטח , שכן מושג זה קשה להגדרה . התלמידים לומדים את המושג בתוך כדי הפעילויות השונות בפרק . נפרט את השלבים של מדידת שטח . השוואה ישירה של שטחים כדי להשוות את השטחים של שתי צורות בהשוואה ישירה , מניחים את אחת הצורות על הצורה האחרת ובודקים איזו צורה מכסה את הצורה האחרת . לדוגמה , נתונות הצורות א ו - ב : כאשר מניחים את צורה א על צורה ב , אפשר לראות כי צורה א מכסה לחלוטין את צורה ב , וצורה ב אינה מכסה את צורה א , ולכן שטחה של צורה א גדול יותר משטחה של צורה ב . שימו לב : השוואה כזאת לא תמיד אפשרית . לדוגמה , נתונות הצורות ג ו ד - ( ממול ) . כשמניחים את צורה ג על צורה ד , אי - אפשר לדעת לאיזו צורה שטח גדול יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר