עמוד:59

שטחים תוכן העניינים בחוברת לתלמיד א . למי שטח גדול יותר ? ב . יחידות מידה ג . הסנטימטר ה T בוע ד . שטח המלבן ה . שטח והיקף ו . שטח המקבילית ז . שטח המשולש ח . שטח הטרפז ט . יחידות מידה ריבועיות עבודה מסכמת סרגל גובה ( במארז האבזרים - כיתה ה ) רצועות לבניית מצולעים דפי גזירה ( בסוף החוברת לתלמיד ) לומדות להרחבת הנושא " שטחים " ניתן להשתמש בלומדה " צבעים ומצולעים " בהוצאת מטח . גרסת הדגמה של הלומדה אפשר למצוא באתר : www . cet . ac . il / math / polygons

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר