עמוד:71

יחידה ה - שטח והיקף ( עמ ' 169 - 165 ) ביחידה זו מעמתים בין היקף מצולע לבין שטחו . הפעילויות בעמודים אלה מדגישות כמה נקודות : היקף של צורה נמדד ביחידות אורך , ואילו שטח הצורה נמדד ביחידות שטח . צורות שוות שטח אינן בהכרח שוות היקף ולהפך : צורות שוות היקף אינן בהכרח שוות שטח . הפעילויות בעמוד זה הן פעילויות תזכורת למושג היקף של מצולע . למושג היקף יש שתי משמעויות הנקבעות לפי ההקשר : א . הקו התוחם צורה מישורית ב . מידתו של קו זה . הפעילויות של צביעת ההיקף עוסקות במשמעות הראשונה . הפעילויות של מדידת ההיקף עוסקות במשמעות השנייה . מידותיו של לוח הנקודות המצויר בחוברת לתלמיד : המרחק בין כל שתי נקודות סמוכות ( בשורה או בטור ) הוא 1 ס " מ , והשטח של הריבוע הקטן ביותר על הלוח הוא 1 סמ " ר . הפעילויות על לוח הנקודות עוסקות בנושאים האלה : בניית מצולעים שונים שלכולם אותו אורך צלע בניית מצולעים שונים שלכולם אותו היקף בניית מצולעים שונים שלכולם אותו השטח חפיפת מצולעים . יחידה ו - שטח המקבילית ( עמ ' 181 - 171 ) ביחידה זו עוסקים במציאת הנוסחה לחישוב שטח המקבילית ובחישובים של שטחי מקביליות לפי נוסחה זו . מציאת הנוסחה נעשית בפרק בשלבים : הפעילויות בעמודים 172 - 171 מכוונות להפנמת הרעיון ששטח צורה נשמר גם אם גוזרים אותה לחלקים ומרכיבים מהם צורה חדשה . פעילויות אלה משמשות הכנה למציאת הנוסחה לחישוב שטח המקבילית . ביחידה זו אנו בונים עם התלמידים את הנוסחה לחישוב שטח המקבילית . בעמודים 176 - 173 מחשבים שטחים של מקביליות על ידי הפיכתן למלבנים וחישוב שטח המלבנים . בעמוד 173 עוסקים בבניית המלבן המתאים למקבילית , כלומר , המלבן המתקבל על ידי גזירת המקבילית לחלקים והרכבת מלבן מהחלקים . בעמוד 177 מחשבים את שטחי המקביליות על פי הנוסחה לחישוב השטח . המקביליות מסורטטות בהקטנה ויש להיעזר במידות הנתונות . תלמידים רבים טועים בפעילות זו , מתעלמים מהנתונים הרשומים ומודדים את אורכי הקטעים הנדרשים בעזרת סרגל הגובה או דף המשבצות . חשוב להנחות אותם מראש לחשב על פי המידות הנתונות . חשוב לדון עם התלמידים במקרים שבהם אין אפשרות לחשב את השטח על פי הנתונים , כמו בדוגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר