עמוד:51

במשולש קהה - זווית הגובה היוצא מהזווית הקהה נמצא בתוך המשולש , ושני הגבהים האחרים נמצאים מחוץ למשולש . נקודת המפגש של המשכי הגבהים נמצאת מחוץ למשולש . גובה של מקבילית הגדרת גובה של מקבילית גובה של מקבילית הוא קטע המקיים את שלושת התנאים האלה : קצהו האחד נמצא בקדקוד של המקבילית . קצהו האחר נמצא על צלע שאינה כוללת את הקדקוד הזה או על המשכה . הקטע מאונך לצלע זו . הערות : מכל קדקוד של מקבילית אפשר להעביר שני גבהים שונים , מכיוון שמול כל קדקוד יש שתי צלעות . נזכיר כי במונח צלע מול קדקוד מתכוונים לצלע שאינה מכילה את הקדקוד . לכל צלע של מקבילית יש שני גבהים מקבילים ושווים באורכם . יש כמה אפשרויות למקומו של הגובה במקבילית לא מיוחדת : - הגובה כולו במקבילית . - הגובה כולו מחוץ למקבילית . - חלק מהגובה בתוך המקבילית וחלק ממנו מחוץ למקבילית , כמו בסרטוט :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר