עמוד:35

התלמידים יכולים לראות שהמרובעים המתקבלים באופן זה הם כולם סימטריים : אם ההצמדה נעשתה על ידי סיבוב של אחד המשולשים - הסימטרייה היא סיבובית , והמרובע המתקבל הוא מקבילית או מקרה פרטי של מקבילית . אם ההצמדה נעשתה על ידי היפוך של אחד המשולשים , הסימטרייה היא שיקופית , והמרובע המתקבל הוא דלתון או מקרה פרטי של דלתון . יחידה יד ( עמ ' 73 - 69 ) עוסקת בבניית מצולעים על דף משבצות . מטרתה של פעילות זו להרחיב את המיומנויות של בניית מצולעים שונים . דף משבצות הוא הרחבה של לוח הנקודות . קדקודי המשבצות משמשים קדקודים של המצולעים המסורטטים ( בדומה לנקודות שעל לוח הנקודות ) . ואולם בניגוד ללוח הנקודות המוגבל ל , 5 × 5 - על דפי המשבצות אפשר לסרטט גם קטעים גדולים יותר . מיומנות הסרטוט על דף המשבצות משמשת הכנה לבניות גאומטריות , והיא תקל על התלמידים את לימודי הגאומטרייה בהמשך . מלבד זאת רקע המשבצות זמין ומאפשר לתלמידים לסרטט באופן מדויק יותר . ביחידה זו עוסקים בסרטוט מרובעים שונים ( ריבוע , מקבילית , מלבן ומעוין ) ובסרטוטי משולשים מסוגים שונים . סרטוט המצולעים האלה נשען על תכונות שונות של כל אחד מהמצולעים . הדרכים השונות לסרטוט מפורטות בגוף הפרק . שימו לב : גם על דף המשבצות אין אפשרות לסרטט משולש שווה - צלעות שקדקודיו מתלכדים עם קדקודי המשבצות . בחלק מהסרטוטים על דפי המשבצות ייתכן שהתלמידים יישענו על משפטים ועל תכונות של מרובעים שהם אינם מכירים באופן מפורש . למשל , ייתכן שכאשר הם יבנו מקבילית , הם ישתמשו באופן סמוי בתכונה הזאת : אם במרובע זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות ושוות , המרובע הנוצר הוא מקבילית . אנו מסתפקים בכך שהתלמידים יבדקו שאכן המרובע שנוצר הוא מקבילית . חשוב להכין דפי משבצות לפעילות שביחידה זו . יחידה טו ( עמ ' 76 - 74 ) עוסקת בפעילויות העשרה וחקירה לתלמידים מתקדמים : אלה הן פעילויות של גזירה שבהן נתון מרובע וצריך למצוא היכן צריך לגזור אותו כדי לקבל את הצורות הנדרשות . תהליך החשיבה בבעיות כאלה מורכב הרבה יותר ממה שהיה ביחידות הקודמות , ולכן הפעילויות מסומנות כאתגר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר