עמוד:9

מקבילית היא מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו . * הערה : למקבילית יש שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות . תכונה זו היא המקור לשם " מקבילית " . מעוין הוא מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו . מלבן הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות . ריבוע הוא מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו ישרות . דלתון הוא מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו . * ניתן להגדיר כל אחד מהמרובעים האלה באופנים שונים . ההגדרות שהובאו כאן הן אלה הכתובות גם בפרק לתלמיד . בהמשך הרקע המתמטי נסביר מדוע בחרנו בהגדרות אלה דווקא ולא באחרות ומה מקומן של ההגדרות האחרות ( ראו את סעיף : 11 על הגדרות ותכונות ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר