עמוד:25

הערה : גם אלכסון משני המוכל בתוך דלתון לא מיוחד מחלק את הדלתון לשני משולשים שווי - שוקיים , אך המשולשים האלה אינם חופפים . בריבוע מתקבלים שני משולשים חופפים שווי - שוקיים וישרי - זווית . במקום לחקור מה הם המשולשים הנוצרים מסרטוט של אלכסון פנימי של מרובע , אפשר לחקור בכיוון הפוך : אילו מרובעים אפשר לקבל מהצמדת שני משולשים החופפים זה לזה - זהו הכיוון שבו פועלים בפרק לתלמיד . חשוב לציין שכאשר מצמידים שני משולשים חופפים כדי ליצור מרובע , סוג המרובע תלוי גם בסוג המשולשים וגם באופן ההצמדה . באופן כללי אפשר להצמיד שני משולשים החופפים זה לזה בשש דרכים : אפשר להצמיד בכל פעם לאורך צלע אחרת , וכל צלע אפשר להצמיד בשני אופנים : כשהמשולש האחד מסובב יחסית לאחר ( ללא היפוך ) או מהופך יחסית לאחר . חשוב לציין שלא תמיד מתקבלים מרובעים ( ראו דוגמה 2 בעמוד הבא ) . דוגמה : 1 משני משולשים שוני - צלעות וחדי - זוויות חופפים אפשר לקבל 6 מרובעים שונים : אם מצמידים לאורך הצלע a בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך הצלע a בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך הצלע b בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך הצלע c בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך הצלע c בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך הצלע b בסיבוב , מתקבלת מקבילית . הערה : בפרק לתלמיד סימנו את הצלעות בצבעים כדי שיהיה אפשר לעקוב אחר השינוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר